Att jämföra försäkringar

Det finns många goda skäl till att jämföra försäkringar. Dels kan man tjäna på det rent ekonomiskt eftersom det kan skilja en hel del på årspremien beroende på vilket försäkringsbolag man blir kund hos, men sen varierar även villkoren och omfattningen. Med tanke på detta är det av stor vikt att man som konsument inte enbart tittar på priserna när det är dags för en jämförelse. Det är ännu viktigare att ta en närmare titt på vad de olika försäkringarna täcker och vad som inte täcks. Om det handlar om en djurförsäkring finns det ofta vissa sjukdomar som inte går på försäkringen, exempelvis fästingburna sjukdomar som enbart omfattas av försäkringen hos några få försäkringsbolag.

Inte alltid klokt att välja billigaste lösningen

Årspremien kan som sagt skilja en hel del mellan olika bolag och det kan av naturliga skäl vara frestande att välja försäkringen med det lägsta priset men den fällan ska man inte låta sig lockas att gå i. Även om det är billigt och bra så länge inte försäkringen behöver utnyttjas så kan det bli desto mer kostsamt om olyckan råkar vara framme. De lägsta årspremierna hänger ofta samman med mindre omfattande försäkringar där det är mycket som inte ingår i försäkringen. Ofta finns det en basförsäkring med en låg premie medan mer omfattande försäkringar kostar lite mer. Det gäller då att kalkylera på sannolikheten och hur troligt det är att man behöver en högre ersättning än vad basförsäkringen ger. Om det verkar troligt att beloppen kan komma att dra iväg kan det vara klokt att välja en något dyrare försäkring med högre ersättningsnivåer och högre maxbelopp. Läs mer på www.xn--jmfr-bilfrskring-vnbk74ag.net

Naturligtvis innebär inte detta att man som konsument ska välja det dyraste alternativet i tron att den försäkring som kostar mest är den bästa. Däremot är det viktigt att jämföra likvärdiga försäkringar. Om villkoren är de samma, ersättningsnivåerna de samma och om samma saker täcks, då är det läge att börja titta på premien. Om man då hittar ett försäkringsbolag som ligger under de andra när det kommer till kostnaden så lönar det sig vanligtvis att välja just det bolaget. Naturligtvis bör man även titta på självrisken först, för att säkerställa att den lägre premien inte vägs upp av en högre självrisk.

Olika försäkringstyper

Det blir aktuellt att jämföra försäkringar ganska många gånger under en livstid. De allra flesta behöver en rad olika försäkringar och man bör inte per automatik teckna försäkringen hos ett bolag som man redan är kund hos, enbart för enkelhetens skull. Det är alltid bra att jämföra försäkringar oavsett om det är en hemförsäkring, en reseförsäkring, en bilförsäkring, en halvförsäkring eller en livförsäkring eller något helt annat man är ute efter. Vissa aktörer erbjuder mycket förmånliga personförsäkringar men är inte alls i topp när det handlar om bilförsäkringar, medan andra försäkringsbolag hör till de bästa när det gäller fordonsförsäkringar men inte kommer i närheten av de bästa när det gäller djurförsäkringar för att nämna några exempel. Man ska alltid välja det försäkringsbolag som ligger i topp för just den typ av försäkring det gäller för stunden.