Kattförsäkring

Som djurägare finns det mycket att tänka på och det gäller oavsett vilken typ av husdjur man har. Om husdjuret är en katt, är en av de saker man bör ha i åtanke att det behövs en bra försäkring. Det spelar ingen roll om du har en innekatt eller en utekatt, en försäkring är en trygghet att ha. Du väljer själv mellan olika nivåer när du tecknar försäkringen, vilket avgör hur höga belopp din försäkring täcker. De flesta försäkringsbolag som finns på marknaden kan erbjuda en kattförsäkring, men vad ska du då tänka på när du fattar ditt beslut?

Vilket bolag

Det finns som sagt en rad försäkringsbolag som tillhandahåller djurförsäkringar i allmänhet och då även kattförsäkringar. Du har säkert hört talas om kända bolag som IF, Folksam och Moderna försäkringar. Detta är bara några exempel på försäkringsbolag som du kan vända dig till om du vill teckna en försäkring, men det finns även ett flertal andra. Det går inte att ge ett allmänt svar på vilket av bolagen som är allra bäst, utan du behöver läsa på om de olika bolagen och de försäkringserbjudanden de har. Det kan skilja i villkor, och det kan skilja en del när det kommer till vad som ingår. Naturligtvis kan det även finnas prisskillnader som är viktiga att ta hänsyn till.

Du bör dels se över vad som ingår i försäkringen. Vad ingår i försäkringen du planerar att teckna? Vad ligger maxbeloppet på för veterinärvård? Vanligtvis kan du välja mellan olika maxbelopp, vilket också styr vad månadskostnaden blir. Vidare kan det skilja en del när det kommer till tillägg. Vill du att även rehabilitering ska ingå i försäkringen? Då kan du oftast teckna en tilläggsförsäkring vars avgift kommer på samma faktura. Detsamma gäller om du vill att försäkringen även ska omfatta kostnader för mediciner som kan behövas efter en skada eller en operation. Många kattägare till rasen Helig Birma skaffar en försäkring till sin katt.

Andra saker som kan skilja från ett försäkringsbolag till ett annat är självrisken. Ofta finns det två olika lösningar, nämligen fast självrisk och rörlig självrisk. Det är svårt att svara på vad som är mest lönsamt. Det beror till stor del på hur dyr själva behandlingen blir. Om det rör sig om en enklare behandling där summan hamnar på belopp under 10 000 kronor blir ofta den rörligare självrisken billigare men om det istället handlar om ett kostsamt ingrepp är det ofta bättre att ha en fast självrisk. Du behöver med andra ord väga fördelar och nackdelar mot varandra innan du fattar ett beslut.

Välj betalperiod

Vanligtvis kan du välja själv om du vill betala kattförsäkringen för ett helt år i taget, eller om du vill dela upp det på antingen halvår, kvartal eller om du vill ha månadsbetalningar. Många tycker att det är praktiskt att ha månadsbetalningar och sköta betalningen via autogiro eftersom man då inte riskerar att missa någon betalning. Om du väljer att betala din kattförsäkring med månadsbetalningar blir det hela inte så kostsamt varje månad. Det räcker då vanligtvis med någon eller några hundralappar i månaden.